”Innovativa Startup bidrag” till tre inkubatorföretag hos Borås INK

jul 2, 2020

Tre av Borås INK:s 30 bolag är med och delar på 42 miljoner från Vinnova för sina innovativa affärsidéer. Vi gratulerar Gemme Sverige AB, Find Sourcing AB och Nano Textile Solutions AB till Innovativa Startups. Ett krav för att få bidrag är att affärsidén syftar till att utveckla nya lösningar som bidrar till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft.

 

Totalt 141 startup-bolag har fått dela på pengarna från Vinnova. Gemme Sverige AB, Find Sourcing AB och Nano Textile Solutions AB har alla tre tilldelats det maximala bidraget på 300 000 kr.

– Det är med glädje vi kan konstatera att så många av våra bolag värderas så högt av Vinnova och erhåller det här stödet. Det innebär inte bara att deras affärsidéer klassas som innovativa utan också bedöms stå sig bra i internationell konkurrens, säger Stefan Dinér, VD på Borås INK.

 

Investerar i hållbarhet och cirkulära modeller inom textil, mode & fashion tech

Gemensamt för alla tre bolagen är att de verkar inom textil, mode och fashion tech som är Borås INK:s nationella nisch. Det är en bransch som genomgår stora förändringar med fokus på hållbarhet och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Det här visar tydligt att samhället är villigt att investera i hållbarhet och cirkulära affärsmodeller som ämnar lösa konsumtions- och klimatrelaterade problem, säger Stefan.

Vinnovas bidrag ger bolagen en bra skjuts på vägen i finansieringen för att utveckla sina affärsidéer. Alla tre har höga målsättningar för sina verksamheter och pengarna kommer väl till nytta.

 

Gemme Sverige AB – ska vidareutveckla app för att hyra kläder

Gemme Sverige AB, som är en AirBnB-liknande tjänst för att hyra kläder, kommer att nyttja bidraget till att validera, verifiera och utveckla sin affärsmodell och samtidigt vässa plattformen som den tekniska lösningen är byggd på, för att kunna erbjuda en stärkt tjänst i Europa samt vidareutveckla en app.

– Vi är otroligt glada och stolta att tilldelas detta. Vinnova för Innovativa Startups innebär finansiering för små nystartade företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens. För oss innebär detta att vi kan validera affärsmodellen och plattformen för att kunna iterera och utveckla vår tjänst för en expansion ut i Europa, säger Emelie Gustafsson Maistedt.

 

Find Sourcing AB – ska utveckla möjlighet att utvärdera leverantör baserat på hållbarhet

Find Sourcing AB erbjuder en digital marknadsplats för inköpare inom skobranschen där de kan hitta professionella leverantörer som matchar behovet genom en anbudstjänst. Med Vinnovas stöd ska de utveckla hållbarhetsaspekten i sitt erbjudande så att inköparen kan ta med material, transporter, tillverkning och sociala faktorer i sin utvärdering.

– Stödet betyder verkligen mycket för oss. Vi kan fokusera på att utveckla vår affär istället för att leta investering och får en snabbare utveckling av bolaget. Denna utveckling gör att vi kan premiera en hållbar skoproduktion genom att underlätta för både varumärken och tillverkare, och på så vis kan vi driva på den hållbara utvecklingen i skobranschen i stort, säger Carl-Johan Blomqvist.

 

Nano Textile Solutions AB – ska tillverka, testa och utvärdera teknologi för att förändra klädstorlekar

Nano Textil Solutions AB är en startup som ämnar förändra sättet vi ser på klädstorlekar. Bolaget får stödet från Vinnova för att tillverka, testa och utvärdera sin teknologi, ett tekniskt tyg av polymer, för att nå en högre TRL-nivå (6-7) och ta företaget närmare produktion och försäljning till marknaden genom ett pilotprojekt med skyddskläder.

– Det är verkligen glädjande för oss! Det ger oss möjligheten att pusha riktigt hårt med produktutvecklingen och uppnå nästa milstolpe, pilotprojekt med kund, snabbare och med mer resurser. Det var helt rätt timing för oss att få Innovativa Startups nu inför detta projektet, säger Sam Issa.

 

Måste väcka det privata kapitalet

För Startups är varje krona mycket värd. En stor del av Borås INK:s arbete handlar om att hjälpa inkubatorföretag att hitta och söka finansiering för att komma vidare med sina innovationer. För utan finansiering kommer innovationen inte nå marknaden.

– Det är vårt ansvar att stötta dessa verksamheter i deras tidiga skede. Nu behöver vi väcka det privata kapitalet så att de ser möjligheter i att uppnå en verklig förändring i utvecklingen och skapa tillväxt av nya lösningar inom hållbarhet och cirkulära affärsmodeller, avslutar Stefan.

Fler Nyheter från BoråsINK