Innovativt bullerskydd minskar störande ljud och vibrationer

okt 3, 2018

Tony Johansson har arbetat med ljud och vibrationer ända sedan han tog sin civilingenjörsexamen vid Chalmers 1989. Han kan med andra ord det mesta om störande och bullrande ljud. Några av de mest störande ljuden i urbana miljöer är de som kommer från tåg. För att minska oljud och buller från tåg sätter man upp bullerskydd. Ända sedan Tony började arbeta med problematiken för snart 30 år sedan har bullerskydden sett likadana ut. Nu ska han med ny teknik, och med stöd från Inkubatorn i Borås, utveckla framtidens bullerskydd som både är mer effektiva och billigare.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om och 85 procent av oss bor i tätorter. År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre storstadsregioner. Denna urbaniseringen medför att även infrastrukturen måste utvecklas. Det planeras bland annat höghastighetståg för att möjliggöra att människor kan bo utanför storstäderna och pendla till dem för arbete.

För att tågen ska kunna åka genom både landsbygd och stad behövs bullerskydd för att dämpa ljuden. När man projekterar idag blir bullerskydden bara högre och högre och i vissa fall kan de vara så höga som fem meter. Detta anser Tony Johansson går att göra på ett mycket mer effektivt sätt och ska med sin innovation förändra bullerskyddens effekt och utseende och även minska kostnaden.

– Min produkt är en interferensdämpare som antingen monteras på helt nytt eller på ett befintligt bullerskydd. Tänk dig att den effektiviserar bullerskyddet som en turbo till en bilmotor. Den bygger på en väl dokumenterad akustisk princip och är en vidareutveckling av tidigare lösningar, säger Tony Johansson.

I våras sökte Tony pengar från Vinnova i utlysningen Innovativa startups – steg 1 och blev beviljad 300 000 kr. Det gjorde att han kunde påbörja sin patentansökan och skissa på en prototyp. Han fick också förstudiemedel från Almi och det var därigenom han kom i kontakt med affärsutvecklarna på Inkubatorn. För ett år sedan registrerade han Wavebreaker AB och sedan den 1 september är han ett inkubatorbolag hos Inkubatorn i Borås. Nu hoppas han få ännu mer stöd i att utveckla sin innovation.

– Jag har fått ett mycket proffsigt intryck av Inkubatorn. Vi har haft några konstruktiva möten och jag känner en stor trygghet i att ha erfarna affärsutvecklare som bollplank och inte minst i en av de största frågorna kring att bygga ett bolag – finansieringen.

Under hösten gör Tony en marknadsundersökning och undersöker kravställning inför produktion. Verktygen som ska producera interferensdämparen är dyra och det kräver noga beräkningar för att bygga upp produktionen i Sverige. Prototypen är fortfarande i ritningsstadiet men redan om ett år, hösten 2019, är det planerat för en marknadsintroduktion med färdig produkt. Slutkunden är i första hand Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholm.

– Det ligger helt rätt i tiden nu, med nya tåg och kraftigt ökad urbanisering, att projektera med både lägre, snyggare och billigare bullerskydd. Min vision är att om fem år leverera produkter till hela Europa och sälja licenser till övriga världen, avslutar Tony.

Fler Nyheter från BoråsINK