Lämnar efter sig en inkubator i förändring

jun 19, 2019

Sedan ett år tillbaka har Inkubatorn tagit en delvis ny riktning mot att jobba med startups inom segmentet fashion tech. Historiskt har ModeInkubatorn, senare FashionInk, arbetat med traditionella textil- och modeföretag i uppstartsskede, vars affärsidéer har fokuserat på att producera säsongsvarierande modekollektioner. Med en modebransch i förändring märks också ett skifte i nya företag. Från att hög modegrad har varit den viktigaste komponenten, har fokus skiftats till hållbarhet, cirkularitet, nya tekniska lösningar och nya affärsmodeller. Bara de senaste månaderna har Inkubatorn signat sex nya kunder med den inriktningen.

2010 startade dåvarande Espira Inkubator Textil- & Modefabriken som ett projekt för att börja jobba specifikt med modebolag. Det var då främst studenter från Textilhögskolan som startade egna företag och som fick coaching i sin affärsutveckling. När Espira blev Inkubatorn i Borås bytte projektet namn till ModeInkubatorn. Nu hade Inkubatorn byggt ett varumärke och hade kunder från hela Sverige. I samband med ett varumärkesarbete blev detta sedan FashionInk och i takt med att området fashion tech växer, har det blivit en naturlig och huvudsaklig av Inkubatorns verksamhet.

– Utvecklingen vi nu påbörjat inom fashion tech är ett naturligt led i att följa samhällstrenden inom smart specialisering, men även för att utnyttja den nationella position som Borås textila näringsliv har. På så sätt blir även vi nationellt relevanta, säger Henrik Jansson, avgående VD Inkubatorn i Borås som idag gör sin sista dag i Borås.


Skandinaviens ledande affärsutvecklingspartner för teknik- och textilrelaterade startups

Den ”nya” typen av bolag som söker sig till Inkubatorn i Borås har textil- och modebranchrelaterade affärsidéer. De har disruptiva affärsmodeller och tekniska innovationer relaterande till modebranschens huvudsakliga beståndsdelar; sourcing, produktion, logistik, och försäljning, inom såväl B2B som B2C. De har textil teknik eller textila processer som möjliggörare och problemlösare för att skapa ”added value” i tillämpningsområden även utanför textilbranschen. Det handlar om tillverkande och säljande modevarumärken med modern profil och tydlig produkt/målgruppsnisch, dvs i sin produktionsmodell moderna och snabba samt i sin affärsmodell fokuserade på hållbarhet och cirkularitet. Det är även startups med MedTech-innovationer där teknik och textil kompletterar varandra och resulterar i nya produkter.

– Bortsett från oljeindustrin är textilindustrin den smutsigaste. Till stora delar är den även i övrigt omodern och använder förlegade produktionssätt. Våra nya kunder har upptäckt detta och utvecklar moderna, miljövänliga och digitala lösningar som kommer att få stor betydelse för industrin som helhet. För att utveckla dessa affärsidéer till livskraftiga företag behöver de utnyttja kompetensen som finns i vår region.


Sex nya bolag inom fashion tech i år

Under våren har Inkubatorn signat sex nya avtal med kunder inom fashion tech-segmentet. De har alla affärsidéer som ska bidra till att ställa om textil- och modebranschen till att bli mer hållbar och cirkulär, genom nya tekniska lösningar, delningsekonomi och/eller nya material och produkter. Ett av dem är Noms – Natural Outfit Manufacturing Systems, som utvecklar en plattform för lokalt distribuerad produktion, på en global marknad, där konsumenten erbjuds en högkvalitativ och närproducerad basprodukt på beställning. En annan är LunaMicro, en lösning för sport- och friluftskläder som aktivt pumpar bort fukt från kroppen. YMR Track Club har vi redan berättat om; Boråsentreprenören och olympiska mästaren Peter Häggström som tillverkar träningskläder med hög modegrad, i polyester av återvunna PET-flaskor. The Common Closets ska tillhandahålla en plattform där konsumenter kan hyra och hyra ut kläder, skor och accessoarer till varandra. SafetyNest är ett babynest med utvecklad säkerhetsaspekt och möjlighet att vidareutvecklas till att mäta hjärtljud, temperatur samt reagera på ljud och rörelse. DeDecco erbjuder kunder att inreda sina hem digitalt och Findsourcing utvecklar en digital sourcingplattform för tillverkare och köpare av skor och läderartiklar.

– Det är en ny typ av kund, med en annan bakgrund och kompetens som kommer till Borås och söker vårt stöd nu. De vill lösa verkliga problem och underlätta människors vardag med hjälp av ny teknologi. Den strategi vi nu har lagt ligger rätt i tiden och beviset är våra nya kunder. För egen del kan jag konstatera att den plattform som utvecklats inom Textile Fashion Center redan fått internationell uppmärksamhet, och kommer vara en viktig del i textil- och modeindustrins omställning till mer hållbara och cirkulära affärer.


En spännande tid framöver

”Den textila näringen är en del av Borås DNA och kompetensen som finns i regionen är unik. Att ha fått medverka till att utveckla vårt regionala innovationsstödsystem, inte minst runt Textile Fashion Center, har varit fantastiskt” sa Henrik i en intervju när det blev känt att han lämnar sitt uppdrag som VD för Inkubatorn i Borås.

– Det blir otroligt spännande att se var Inkubatorn är om ytterligare tio år. Min efterträdare tar över i en föränderlig tid, där det stöd som Inkubatorn erbjuder startups är en viktig och ibland avgörande faktor för att ställa om till en hållbar textil- och modebransch. Det finns bara möjligheter, avslutar Henrik Jansson.

 

Fler Nyheter från BoråsINK