Methodicare effektiviserar framtidens sjukvård

nov 2, 2016

För en månad sedan flyttade Patrik Ziebell in i Inkubatorns lokaler i Textile Fashion Center med sitt företag Methodicare. Med sitt unika provrörsställ ska Methodicare standardisera och effektivisera sjukvårdens metoder för provtagning. Visionen är att vara en större aktör som sprider innovationer utifrån ett behov från sjukvården.

Patrik Ziebell har med sin bakgrund som undersköterska på SÄS i sitt dagliga arbete stött på ett problem. Varje dag tas hundratals blodprov på sjukhuset. Det finns flera olika blodprovsrör med olika tillsatser för olika typer av analyser och Patrik har uppmärksammat att den rekommenderade provtagningsordningen inte alltid följs.

(Prototyp)

Det är otroligt viktigt att följa ordningen för att undvika risker med korskontaminerade prover som kan ge felaktiga analysvärden. Patrik upptäckte också att det i en vanlig provrörslåda idag inte finns någon logisk ordning samtidigt som befintliga provrörsställ inte fylls på med systematik, vilket får konsekvenser i flera led. Här föddes en idé om ett standardiserat provrörsställ och företaget Methodicare grundades i början av sommaren.

– Jag konstruerade en prototyp hemma i mitt vardagsrum. Mitt provrörsställ gör det enkelt för vårdpersonal att följa provtagningsordningen, samtidigt som det effektiviserar provtagningsprocessen och reducerar kostnader. Genom att provtagningsordningen är integrerad i provrörstället uppmärksammas ordningsföljden vid varje plock av ett specifikt rör. Provrörsstället är även konstruerat så att inga bäst-före-datum passeras, säger Patrik.

Det finns ingen liknande produkt på marknaden. För några veckor sedan fick Patrik besked att upphovsrättsavtalet är färdigt och processen med att designskydda provrörsstället har inletts. Med hjälp av Inkubatorn i Borås ska Patriks provrörsställ kommersialiseras och visionen för Methodicare är att i framtiden ha en produktportfölj med flera produkter som skapar mervärde i sjukvården.

– Sjukhusregionerna har innovationsslussar där personalen får vara med och utveckla sina idéer till färdiga produkter. De är bra på att ta fram innovationer men lyckas inte alltid implementera och sprida dem. Många gånger vill inte vårdpersonalen bli egenföretagare utan bara lösa upplevda problem.

Innovationsslussarna lyckas inte alltid hitta företag som vill kommersialisera produkterna, vilket resulterar i att färdigutvecklade inte kommer till användning. Metodicare vill vara en aktör som sprider innovationer utifrån ett behov från sjukvården.

– En stor utmaning för framtidens sjukvård är att möta behoven hos den större andelen äldre människor som både blir sjukare och friskare. Genom att identifiera slöseri och med hjälp av innovation måste vi arbeta mer kostnadseffektivt och med en högre kvalité. Jag ser fram emot att vara med på den resan, avslutar Patrik.

Fler Nyheter från BoråsINK