Swedish Hydro Solutions deltar i digitalt miljöprojekt

aug 30, 2017

Swedish Hydro Solutions deltar i digitalt miljöprojekt

Inkubatorföretaget Swedish Hydro Solutions levererar marknadsledande teknik för rening av dagvatten vid byggnations- och infrastrukturprojekt samt för industriellt dagvatten och processvatten. Tillsammans med ett tiotal andra aktörer ingår de i projektet ”Luft och Vatten med Internet of Things”. Projektet som leds av Göteborg Stad har beviljats 12 miljoner från Vinnova för att ta utvecklingen av digital miljöövervakning vidare. Med IoT och sensorer utvecklar projektpartners ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer.

Samverkansprojektet Luft och Vatten med Internet of Things består av tio olika projektparter och förutom Swedish Hydro Solutions ingår TalkPool, Vinnter, Rent Dagvatten, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket och Universeum. Dessutom deltar forskningsinstituten IVL, Acreo, TII. Syftet med projektet är bl a att mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken, ett projekt där Swedish Hydro Solution redan har löst reningen av dagvatten. Det långsiktiga målet är att med effektivare verktyg skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen.

– Vår roll i projektet är att tillhandahålla expertis gällande dagvattenrening och hur projektets IoT-utrustning kan implementeras på relevanta sätt i kombination med modern vattenrening. IoT-sensorer- och tjänster kan även implementeras i de projekt där vi redan idag sköter dagvattenreningen, säger Jakob Sjöberg, delägare och teknisk expert på Swedish Hydro Solutions.

Projektet är igång och sträcker sig fram till och med 2020. Redan nu har systemet som utvecklas stor potential att få fäste nationellt och internationellt. Möjligheten till att växa beror dels på att lagar kräver att städer, regioner och länder arbetar med att förbättra luft- och vattenkvaliteten, dels på att medborgare världen över har ett stort intresse av att få realtidsinformation om luftens och vattnets kvalitet där de bor. Projektet kommer att använda redan etablerade nationella och internationella nätverk för att göra det möjligt för fler att införa den IoT-baserade miljöövervakningen och tillhörande tjänster.

Fler Nyheter från BoråsINK