Swedish Hydro Solutions renar vattnet inför byggnation av Västlänken

mar 30, 2017

Byggstarten av Västlänken i Göteborg nästa år innebär att en del befintliga fastigheter ska rivas eller byggas om. Peab som är en av huvudentreprenörerna i projektet har testat nya tekniker för att hantera och rena vattnet i byggområdet och valet föll på Inkubatorbolaget Swedish Hydro Solutions ABs unika vattenreningslösning.

b7b8c52f-a982-4ddd-b62f-4586d3018716
Swedish Hydro Solutions ambition är att vara Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom vattenrening. De erbjuder en kitosanbaserade lösning för vattenrening för att vattnet ska bli så rent att det kan återföras i dagvattensystemet. Sedan 2015 är ett inkubatorbolag hos Inkubatorn i Borås och ambitionen tar nu ett steg närmare att bli verklighet. Inför byggnationen av Västlänken i Göteborg – en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse genom centrala Göteborg – som påbörjas nästa år och väntas stå klar 2028, har huvudentreprenören valt Swedish Hydro Solutions unika vattenreningslösning för att hantera de stora volymer dagvatten som kommer att samlas i området.

– Vi har tittat på olika metoder och tekniker men är i behov av enkel lösning som tar lite plats och är lätt att integrera i vår produktion. Därför föll valet på Swedish Hydro Solutions unika vattenreningslösning med hjälp av kitosan, ett val som även Trafikverket gett tummen upp åt, säger Margaretha Ringström, blockchef på Tidskritiska arbeten på Peab i ett nyhetsbrev från Rent Dagvatten.

Under perioder med mycket regn kan marken vid byggnationen fyllas med stora mängder vatten, vilket kan skapa en flaskhals i arbetet. Regnar det dessutom mycket ökar den volymen snabbt. Därför gäller det att Peab har en utrustning som gör att de både klarar vattenmängderna och kan manövrera vattenverket med befintlig personal på plats. En person ska av egen hand kunna sköta hela vattenreningsprocessen.

– Vi var lite skeptiska innan vi gjorde det första testet, men redan när vi testade Swedish Hydro Solutions lösning såg vi hur föroreningar flockade i testprovrören utan att vi behövde tillsätta några farliga kemikalier. Med Swedish Hydro Solutions lösning kan också en person enkelt sköta det utan att det tar mycket tid från resten av den dagliga verksamheten, säger Margaretha Ringström.

Om hela testperioden slår väl ut står fler intressenter på kö för att testa Swedish Hydro Solutions vattenreningsteknik med hjälp av kitosan.

Läs mer om Swedish Hydro Solutions >>

Fler Nyheter från BoråsINK