Två inkubatorbolag bland årets Curamusstipendiater

nov 20, 2018

I måndags kväll delade stiftelsen Curamus traditionsenligt ut stipendier där sju stipendiater fick dela på 800 000 kronor. Det var 15:e året i rad som stiftelsen delade ut stipendier till entreprenörer för att utveckla sina projekt. Två av stipendiaterna var entreprenörerna Julia Schröder och Stefan Malmberg med inkubatorbolagen Meduly AB respektive Detectivio AB.


Bild: Stiftelsen Curamus

Traditionen fortsätter för stiftelsen Curamus att dela ut stipendier under en kväll på Åhaga varje år. Stiftelsen grundades 1999 av Åke Björsell i syfte att stötta unga entreprenörer från Borås med omnejd i deras ambition att utveckla sin kunskap och talang inom handel- och ekonomi. Traditionen att Inkubatorn representeras av inkubatorbolag fortsätter också och i år fanns två inkubatorbolag bland stipendiaterna.

Meduly AB utvecklar Safeflush som är en innovativ produkt som används i sjukvården när urinblåsan handspolas via urinkateter. Safeflush motverkar stopp i katetern som kan orsaka skvätt av blod och urin på både patient och vårdpersonal. Meduly visar att biobaserade material kan användas i sjukvårdsprodukter som ökar hygienen och underlättar för vårdpersonal. Julia Schröder tilldelades ett stipendium om 85 000 kronor för marknadsföring och information om Safeflush.

– Vi fick det här stipendiet i precis rätt tid. Ett tillväxtföretag som oss har sällan pengar till marknadsföring utan lägger allt kapital på produktutveckling. Samtidigt måste vi marknadsföra produkten för att sälja in den, så nu kan vi göra en produktfilm som riktar sig till sjukvårdspersonal. I sjukvården behöver personalen önska nya produkter för att ett sjukhus ska köpa in dem. Därför är dessa pengar väldigt värdefulla för oss, konstaterar Julia Schröder, medgrundare och delägare till Meduly AB.

En av de andra stipendiaterna är Stefan Malmberg, läkaren som har sett det ökade problemet med patienter som kommer till vårdcentralen med vanliga virusinfektioner och som egentligen inte behöver träffa läkare. Stefans lösning genom Detectivio AB är en medicinteknisk enhet som patienten självständigt använder för att få en initial diagnos, en apparat för scanning av vitalparametrar utan kroppskontakt;
kroppstemperatur, hjärtfrekvens (puls), andningsfrekvens, syremättnad i blodet (SpO2) och blodtryck. Enheten kan ersätta nuvarande uppsättning med apparater som kräver kroppskontakt, t ex blodtrycksmätare och termometer. Stefan Malmberg tilldelades ett stipendium om 100 000 kronor för att genomföra en klinisk studie.

– Stipendiet från Curamus är fantastiskt värdefullt precis där vi befinner oss nu. Vi kommer att använda pengarna till att genomföra ett test där vår nyutvecklade teknik jämförs med beprövade mätmetoder på friska och frivilliga försökspersoner. Det är viktigt att bekräfta att mätningarna är pålitliga i olika miljöer och vid olika sjukdomstillstånd, säger Stefan Malmberg.

 

SAMTLIGA STIPENDIATER

Stipendiat: Julia Schröder. Motivering: Meduly har med Safeflush visat att biobaserade material kan användas i sjukvårdsprodukter som ökar hygienen och underlättar för vårdpersonal. Julia Schröder tilldelas ett stipendium om 85 000 kronor för marknadsföring och information om Safeflush.

Stipendiat: Lotta Lindsten. Motivering: Lotta Lindsten är begåvad med en kombination av känsla för stil och form tillsammans med ett outtröttligt entreprenörsengagemang. Lotta Lindsten tilldelas ett stipendium om 200 000 kronor för produktutveckling och ökad digitalisering i verksamheten.

Stipendiat: Maria Krafft Helgesson. Motivering: För ökad tillgänglighet till teckenspråksutbildning tilldelas Maria Krafft Helgesson ett stipendium om 110 000 kronor för att digitalisera utbildningen.

Stipendiat: Niklas Lindström. Motivering: För en framsynt och pedagogisk insikt om kommande kunskapsbehov vad avser programmering tilldelas Niklas Lindström ett stipendium på 200 000 kronor för att användas till internationell lansering av utbildningen.

Stipendiat: Stefan Malmberg. Motivering: För innovationen att utveckla ett hygieniskt diagnostiskt instrument för akutvården tilldelas Stefan Malmberg ett stipendium om 100 000 kronor för klinisk studie.

Stipendiat: Melvin Wahlin. Motivering: Säljservice är en miljömedveten idé för att – på ett enkelt sätt för kunden – ta tillvara och sälja saker i stället för att kasta bort dem. Melvin Wahlin tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor för att användas för köp av inventarier.

Stipendiat: Christina Ahlström. Motivering: För innovativ förmåga att berika barns känslomässiga utveckling och öka läsintresset genom fler boktitlar, teater, workshops och digital plattform tilldelas Christina Ahlström ett stipendium om 100 000 kronor för framställning av Depp & Pepp analogt och digitalt.

 

Fler Nyheter från BoråsINK