Vad är och gör egentligen en inkubator?

okt 12, 2018

 

Affärsutveckling – från idé till marknadsetablerat företag

Inkubatorer erbjuder människor med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag. De finns över hela landet, men trots det är kunskapen om det värde som inkubatorerna skapar för samhället låg. Inkubatorerna ökar tillväxten av nya kunskapsintensiva företag och stimulerar näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt. Den främsta uppgiften är att erbjuda skräddarsydd affärsutveckling i syfte att gå från idé till marknadsetablerat företag, snabbt och med lägre risk än om entreprenören hade gjort samma resa utan inkubatorstödet. Inkubatorerna erbjuder ofta även kontorslokaler, olika kund- och investerarnätverk samt partneravtal med leverantörer av stödtjänster som redovisning, immaterialrätt, marknadsföring och rekrytering.

– Inkubatorerna i Sverige har flera decenniers erfarenhet av att utveckla kunskapsintensiva företag med innovativa affärsmodeller och flera av dem finns bland de högst rankade i världen. Samtidigt medför global konkurrens, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle, att behovet av innovation ökar. Sveriges inkubatorer 2018 är ett sätt att belysa de värden inkubatorerna bidrar med till samhällsutvecklingen, säger Kajsa Hedberg, vd SISP.

 

Sjuhärads satsning på nya företag

Det finns idag ett 40-tal företagsinkubatorer i Sverige, där Inkubatorn i Borås är Sjuhärads satsning på nya företag som bidrar till samhällsutvecklingen i regionen. Inkubatorernas ägare och uppdragsgivare är i huvudsak kommuner, regioner och lärosäten. Inkubatorn i Borås ägs av Borås Stadshus AB och ingår dessutom i det nationella inkubatorprogrammet via den statliga myndigheten Vinnova.

– Vi vet om att vi för allmänheten är ”udda” verksamheter som agerar någonstans mellan det offentliga och det privata. Initialt hade även vår ägare svårt att förstå värdet av det vi levererar, men efter att vi arrangerade Sveriges Innovationsriksdag i Borås i våras blev det nog uppenbart för samtliga. Men vi behöver bli mycket bättre på att kommunicera både resultat och effekt av vårt arbete i ett större sammanhang, och i det perspektivet är rapporten riktigt bra, säger Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås.

 

Ladda ned rapporten Sveriges inkubatorer 2018

 

Fler Nyheter från BoråsINK