Vattenreningsteknik en vinnande idé i Swedbank rivstart

sep 22, 2017

När Swedbank delade ut pris till de tio vinnarna i affärsidétävlingen Rivstart var en av vinnarna Swedish Hydro Solutions som erbjuder en vattenreningsteknik för minskad miljöpåverkan. Som en av många framgångar under året fick Swedish Hydro Solutions 250 000 kr som nu ska användas till att digitalisera tekniken.


Anders Lindqvist, vd Swedish Hydro Solutions

Swedbank rivstart belönar idéer som har både affärspotential och förmåga att bidra till ett bättre samhälle. 4 321 bidrag skickades in och av dessa valdes 15 finalister ut, vilka fick presentera sina bidrag för en jury som bestod av bland andra Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, diplomaten Jan Eliasson och miljöprofessorn Johan Rockström. Juryn utsåg sedan tio vinnare som vardera fick 250 000 kronor till att utveckla sin verksamhet.

Ett av de vinnande bidragen är alltså inkubatorbolaget Swedish Hydro Solutions, vars patenterade teknik renar smutsigt vatten genom att sedimentera partiklar med hjälp av kitosan som är ett biologiskt nedbrytbart ämne. Juryns motivering är att bolaget sätter fokus på en lösning som minskar industrins negativa påverkan på naturen och vattenresurserna.

– Under många år har det inte funnits någon effektiv vattenreningsteknik. Istället har myndigheterna ofta gett dispens från lagkraven. Eller så har man renat med hälsovådliga kemikalier alternativt deponerat vattnet, vilket är väldigt dyrt. Med Swedish Hydro Solutions vattenreningslösningar går det att rena stora volymer vatten både snabbt och billigt, säger Anders Lindqvist, vd på Swedish Hydro Solutions.

Vinsten på 250 000 kronor ska bolaget använda till att vidareutveckla tekniken genom att koppla upp den mot molnet så att den går att styra och övervaka på distans. Swedish Hydro Solutions har även som mål att expandera ut i EU.

– Vi håller på att ta fram strategier för en expansion. Målet är att skaffa samarbetspartners i EU-länder där utmaningarna och lagstiftningen liknar dem i Sverige. Om vi lyckas få igång ett projekt i Europa under år 2018 så är det bra.

Juryns motivering
”En innovation som sätter fokus på en lösning för att minska industrins negativa påverkan på naturen som helhet och i synnerhet våra vattenresurser. Den ger därmed företag möjlighet att ta större ansvar och hänsyn till vår miljö utan att ge avkall på sin långsiktiga ekonomiska lönsamhet. Värdig vinnare av Swedbank rivstart är Anders Lindqvist med kompanjoner.”

Fler Nyheter från BoråsINK