Prarthanaa Khokar vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendie

apr 19, 2018

Prarthanaa Khokar vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendie

Under Sveriges Innovationsriksdag förra veckan utsåg Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenörer 2018. En av vinnarna var Prarthanaa Khokar, Inkubatorkund till Inkubatorn i Borås med Fureho AB, som belönades med ÅForsk Entreprenörsstipendie om 200 000 kronor.

Morgondagens Samhällsbyggande Entreprenör utses till drivna entreprenörer som genom sina lösningar, tjänster och produkter har som effekt att skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen. Varje år utses tio stipendiater och i år var en av vinnarna Prarthanaa Khokar från Fureho AB. Fureho utvecklar ett tredimensionellt kompositmaterial som kan ersätta tunga metalldelar hos applikationer där viktbesparing är viktigt. Furehos material ger 40–80% viktbesparing och lättare konstruktioner som kräver mindre bränsle, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppet och är gynnsamt för miljön.

– Det var jätteroligt att vinna entreprenörsstipendiet. Det är ett fint intyg på vårt arbete och ökar vår trovärdighet mot marknaden och framtida investerare i bolaget, säger Prarthanaa Khokar.

Fureho deltog även i matchmakingen mellan storbolag och startups – Ignite Sweden – och gick därifrån med flera nya affärer på gång. Utvecklingen av materialet fortsätter och kunderna ökar i stadig takt.

– Om fem år hoppas vi på att finnas i fler applikationer. Vårt mål är flyg- och rymdindustrin där vi ser att vårt material kan bidra med mest nytta. Att vi kommer in i de applikationer där vi verkligen kan bidra med att minska vikten och bränsleförbrukningen, avslutar Prarthanaa Khokar.

 

Om ÅForsk
Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget. Läs mer på AForsk.com

Fler Nyheter från BoråsINK