Wavebreaker – Efter 5 års utveckling lanseras ett innovativt bullerskydd på marknaden

jan 26, 2022

Snart fem år efter att Wavebreaker grundades av Tony Johansson, med målet att erbjuda en innovativ och hållbar lösning för att förbättra dagens bullerskydd, är produkten klar. Nu kan Wavebreaker producera 1000 m bullerskydd i veckan. Borås INK har stöttat bolaget sedan 2018 med bland annat finansiering som möjliggjort produktutvecklingen.

Wavebreaker är en kompletterande bullerskyddsprodukt som monteras på de befintliga bullerskärmarna utmed tåg och trafikleder för att minska bullernivån. Enligt pilotundersökningar som gjorts med produkten reducerar den buller med upp till 5-7 decibel. Det motsvarar att höja det vanliga bullerskyddet med två meter, vilket kan kosta upp till 15 000 kr per meter. Med Wavebreaker höjs skärmen endast 20 cm och eftersom den byggs på i mindre sektioner går det enkelt att anpassa hur lång sträcka produkten används, liksom byta ut en del om den förstörts.

− Produkten är även ett verktyg när det gäller social hållbarhet. Det är viktigt att vi kan utveckla städer där man på ett hållbart sätt kombinerar kommunikationer och boende, utan att det blir en dålig miljö. Det handlar dels om avstånd, som hur långt ifrån arbetet ska man bo, dels om miljöaspekten att få folk att välja att åka med allmänna transporter, berättar Tony.

Kostnadsbesparing på upp till 75%

I nyinvesteringar som planeras kan det förekomma att arkitekter ritar in fyra meter höga bullerskärmar för att säkerställa en hållbar ljudmiljö. Det innebär stora kostnader då det krävs mycket av grunden för att skärmen ska bli stabil och säker. Kostnaderna för en bullervägg ökar exponentiellt ju högre vägg som byggs. Tony beräknar att Wavebreaker kan ge en kostnadsbesparing på upp till 75% jämfört alternativet och samtidigt vara ett mindre ingrepp i naturen.

Tony vet vad han pratar om. Han studerade ljud och vibrationer på Chalmers i Göteborg, och sedan 1989 har han varit verksam på området i olika roller som bland annat produktutvecklare, affärsområdeschef inom teknikhandel med inriktning på ljud och vibrationer, produktchef och konsult. Under resans gång väcktes intresset för affärsutveckling.

− Jag fick ett VD-jobb samtidigt som jag startade Wavebreaker. I den vevan sa min fru och mina barn att ska du inte göra något av din gamla idé? Jag hade alltid haft en målbild av att bli VD, men när jag blev det insåg jag att det inte var det jag ville. Jag har lärt mig jättemycket under resan som jag kommer att ha stor nytta av framåt. Det här är också en resa som jag vill ta nu, säger Tony som berättar att han från mars 2022 arbetar heltid med enbart Wavebreaker för första gången sedan han startade bolaget.

2017 började Tony utveckla sin affärsidé då han såg många fördelar med att fokusera på att förbättra det som redan finns istället för att bygga nytt.

− Det befintliga tågnätverket vi har idag kommer inte att försvinna på flera hundra år. Det mest resurseffektiva vi kan göra är att förbättra det så det utnyttjas maximalt, säger Tony.

Tony Johansson

Produkten ska hålla i 50 år

Målet med Wavebreaker har varit att skapa en hållbar, lättviktsprodukt med 50 års livslängd. Efter att ha utvärderat olika material och nu genomfört de sista pilotprojekten är produkten klar att lanseras på marknaden.

Produkten är tillverkad i två delar, en akustikinsats och en yttre reflektorlåda. Den inre akustikdelen är tillverkad helt i recyclad plast, men vissa typer av högkvalitativ recyclad plast är det brist på vilket gör att det yttre höljet tillverkas i jungfrulig plast. Dock recyclas allt industrispill och den färdiga produkten kan återgå till recycling fullständigt.

− Vi har deltagit i examensarbeten som jämfört Wavebreaker med göra andra bullerskyddslösningar som trä- och betongskärmar med motsvarande prestanda och Wavebreaker är 30% bättre ur alla hållbarhetsaspekter, förutom att vi behöver använda olja, som är en ändlig resurs, i produktionen. Vi kan tillverka det yttre höljet i recyclad plast, men då blir det dyrare för kunden eftersom det råder brist, säger Tony.

Han berättar att det yttre höljet också skulle kunna tillverkas i den biobaserade plast som just nu utvecklas men att det är en kostnadsfråga för kunden. I dagsläget är det fem gånger så dyrt att framställa höljet i biobaserad plast. I framtiden hoppas han kunna använda bioplast och erbjuda certifikat för kunder som vill ha det.

Sökt patent globalt

Wavebreaker är en svensk uppfinning som produceras i Sverige och är patentsökt globalt samt registrerad för samtliga intressant marknader. En gedigen produkt med högsta kvalitet som fungerar som akustiklådor med kanaler som sorterar ut de ljud som behöver dämpas och är så lätt att den går att montera på bullerskärmar utan ställning eller lyftkran.

− Vi har haft ett modultänk hela vägen. Inför framtiden kan vi byta ut akustikdelen om vi tänker oss en annan bullerkälla, ex i stadstrafik dominerar lägre frekvenser. Vi planerar också för en variant för höghastighetsjärnväg, så vi kan ta fram ett annat verktyg för att göra en ny del till samma modulsystem, berättar Tony.

Produktutvecklingen har pågått i fem år och nu är äntligen en viktig milstolpe nådd. Produktionsprocessen är på plats och Wavebreaker kan tillverka 1000 m bullerskydd i veckan. Så även om det finns planer på att fortsätta utveckla produkten för att kunna användas i fler ljudmiljöer, kommer Tony nu att fokusera på att få ut sin produkt på marknaden.

Det senaste året har Tony parallellt med pilottester och utvärdering av produkten berättat om utvecklingsarbetet och status för testresultaten för Svenska Akustiska Sällskapet, på möten med nordiska akustikspecialister och beskrivit sin lösning i vetenskapliga artiklar för den nordiska marknaden.

− I första läget handlar det om att förstå produkten för att vilja prova den och sedan kan det bli försäljning. Det kan ta två år innan vi når ut, men jag hoppas det går fortare, säger Tony.

Lanseras på den europeiska marknaden

Till en början handlar det om lansering på den europeiska marknaden, men Tony berättar att även Kanada, USA, Japan, Asien och Australien är intressant för framtiden.

− Vi får utvärdera affärsmodellen vartefter. Om det innebär att vi kommer finnas på marknader längre bort kanske vi behöver ha någon form av licenstillverkning för att kunna lokalproducera i andra delar av världen också, säger Tony.

Tony har fått stöd av Borås INK under flera år, vilket är vanligt för inkubatorbolag som utvecklar en innovativ produkt.

− Det hade inte varit möjligt att utveckla den här produkten utan ett så bra system för bidrag och stöd och en inkubatorverksamhet som fungerat som en slags styrelse. Det har varit ovärderligt. Till en början hade jag Markus Bredberg som affärsutvecklare som var krass och tryckte på rätt saker. Han stöttade mig med bland annat kundbehov och marknad. Nu har jag Stefan Dinér som affärsutvecklare, som har ett marknadsfokus och hjälper mig i den här fasen, säger Tony.

Vi önskar Tony och teamet på Wavebreaker lycka till med lanseringen och följer med spänning bolagets framfart.

Här kan du läsa mer om Wavebreaker

Fler Nyheter från BoråsINK