Ekkono Solutions

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Ekkono Solutions utvecklar maskininlärning för IoT. Det möjliggör inlärning av det normala tillståndet och beteendet hos anslutna saker (vilket är utgångspunkten för att upptäcka avvikelser), ange vad som har störst inverkan på prestanda, förutsäga kommande händelser och till och med simulera ”tänk om”-scenarier.

Detta används vanligtvis för proaktivt underhåll, operativ optimering och för att göra dina produkter mer intuitiva. Ekkono Solutions är resultatet av sju års maskininlärningsforskning vid Högskolan i Borås.

www.ekkono.ai