/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Finepart tillverkar premiummaskiner för ultra-precisionstillverkning. Maskinerna använder en mikroskyddad vattenstråle för borrning, skärning, fräsning och vridning.

Micro abrasive waterjet är en process som inte påverkar materialegenskaper. Den kan användas för praktiskt taget allt material och är särskilt lämpligt för avancerade material som känsliga legeringar, höghållfasta material, keramik och kombinerade material.

www.finepart.com