Swedish Hydro Solutions

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Swedish Hydro Solutions AB är en kunskapsbärare inom vattenrening samt långsiktigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart förändringsarbete. Swedish Hydro Solutions vill vara Europas ledande leverantör av produkter och tjänster inom vattenrening.

Reningstekniken passar bland annat bygg- och anläggningsprojekt, berg- och grustäkter, industriellt dag- och processvatten, vägar och tunnelarbeten, avfallshanteringsanläggningar, gruvindustri, stadsutvecklingsprojekt, samt hamnar, flygplatser och logistikanläggningar.

www.swehydro.se