Wavebreaker

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Wavebreaker AB utvecklar ett bullerskydd för järnväg, som genom en innovativ lösning kan reducera bullret med ytterligare 60 %.