RISE – RISE Research Institutes of Sweden – är en sammanslagning av SP, Swerea, Innventia och Swedish ICT och är ett oberoende, statligt helägt forskningsinstitut med uppdraget att stärka näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. För att underlätta för företagen i TFC och Sjuhärad att få tillgång till RISE kommer nu Susanna Kindberg att finnas på plats i TFC sista torsdagen varje månad.

Den 29 november kl 8.30-9.30 bjuder Inkubatorn in till ett frukostmöte för att inviga RISE nya kontor. Vi bjuder på frukost!

Anmälan till annika@ink-boras.se