IPR-workshop med PRV och GIO

Experter i immaterialrätt – Intellectual Property Rights, IPR – från Sveriges myndighet för IPR, Patent och Registreringsverket PRV, besöker Högskolan i Borås för att leda workshops där deltagarna får möjlighet att genomlysa och positionera sina egna idéer och projekt.

Datum: 10–11 oktober, 2019
Lokal: Vestindien B i Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås

Workshopen tar två halvdagar i anspråk. Det går dock bra att delta på endast en av dagarna. Rådgivare från högskolans Grants and Innovation Office (GIO) deltar liksom representanter från Inkubatorn i Borås, Almi Företagspartner, Connect Väst, Drivhuset, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC), AWA och Svenskt Näringsliv.

Vi försöker hålla öppna samtal som stannar inom workshopen men sekretess och enskildhet kommer att ordnas under sökmoment och rådgivande samtal om så önskas. Den som vill ha strikt sekretess anger detta i anmälan.

Workshopen hålls på svenska och är kostnadsfri.

Ta med egen dator!

Anmälan

Anmäl dig senast 3 oktober (till anmälningsformuläret).


Program

10 oktober kl. 13:00–16:30

 • 13:00–13:45 Intellectual Asset Inventory (IAI)                                                              (GIO)

Strukturerad genomgång – identifiering – av era intellektuella tillgångar och idéer. En enkel modell för kategorisering av tillgångar presenteras. Syftet är att förtydliga idéer och tillgångar för att effektivisera  sökningarna i följande punkter.

 • 13:45– 14:45 Introduktion till IPR och databassökning                                                (PRV)

Presentation och beskrivning av begreppet IPR, vilka typer, innebörder, skydd, och så vidare.

Hur man söker i de olika databaserna med IPR-information: patent, mönsterskydd och varumärke. Fokus på patentsökning i eSpacenet.

 • 14:45–15:00 Kafferast
 • 15:00–16:30 Egna sökningar
  (PRV och GIO) 

Utifrån era egna idéer och projekt, och den kartläggning som gjordes med IAI, genomför ni egna sökningar under ledning av rådgivarna från GIO och experterna från PRV.

11 oktober kl. 9:00–12:00

 • 09:00–10:00 Introduktion till IP-strategi
  (PRV)

Genomgång av hur information från sökningar i IP-databaserna kan användas samt hur man bör utforma strategier för hantering av skapade tillgångar i den egna verksamheten.

 • 10:00–10:30 Kaffepaus
 • 10:30–12:00 Utforma egen IP-strategi
  (PRV och GIO)

Arbeta med egen IP-strategi under ledning av rådgivarna från PRV och GIO samt med representanterna från Inkubatorn i Borås, Almi Företagspartner, Connect Väst, IUC, Drivhuset, AWA och Svenskt Näringsliv.

Kontakt

Stefan Dahlin, innovationsrådgivare

 

Ett samarrangemang mellan: