Vilka nya möjligheter erbjuder en värld i förändring