900 000 kr från Vinnova för marknadsintroduktion av Wavebreaker

900 000 kr från Vinnova för marknadsintroduktion av Wavebreaker

När Vinnova nu utser vilka bolag som får finansiering för Innovativa startups steg 2 är inkubatorbolaget Wavebreaker AB ett av dem. Wavebreaker tilldelas 900 000 kr, den högsta summan, för att testa prototypen på marknaden. Wavebreaker har utvecklat ett innovativt...
Innovativt bullerskydd minskar störande ljud och vibrationer

Innovativt bullerskydd minskar störande ljud och vibrationer

Tony Johansson har arbetat med ljud och vibrationer ända sedan han tog sin civilingenjörsexamen vid Chalmers 1989. Han kan med andra ord det mesta om störande och bullrande ljud. Några av de mest störande ljuden i urbana miljöer är de som kommer från tåg. För att...